Zemní práce

Zemní práce u Vašeho domu nebo na Vaší zahradě. Nabízíme komplexní práce od výkopu bazénů, základů, hydroizolace nebo dešťové svody, až po osetí travním semenem.

Zavolejte nám ✆ +420 608 500 075

Máte-li pozemek ve svahu, můžeme Vám zrealizovat terénní úpravy do tvaru schodů a to včetně drenáží, aby se Vám pod svahem nehromadila voda na jednom místě.  Vysadíme Vám stromy, keře a jinou zeleň. Zároveň Vám můžeme stromy vykácet nařezat dříví a vytrhat kořeny, samozřejmě s terénními úpravami.

Vždy se snažíme vyhovět požadavkům zákazníka, ale umíme také poradit, vysvětlit a ukázat.

Zajišťujeme tyto zemní práce:

  • zemní a výkopové práce
  • výkopy bazénů, základů, hydro izolací sklepů, jímek
  • výkopy přípojek, svodů, inženýrských sítí
  • zhotovení parkovacích míst u Vašeho domu
  • terénní úpravy zahrad, rovinných i svažitých terénů
  • dovoz, odvoz a uložení zeminy – kontejnerová doprava
  • další zemní a pomocné práce

Není bagr jako bagr. Historicky je mnoho různých bagrů a různých pohonů. Více se dočtete na stánkách WikipediE.

Komentáře jsou uzavřeny.